en

Terugbetalings-beleid (Nederlands)

Welkom bij Xsolla!

BELANGRIJK: LEES DIT ARTIKEL OVER ONS TERUGBETALINGSBELEID ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ONZE DIENST GEBRUIKT. DIT ARTIKEL IS VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET AFZIEN VAN RECHTEN, DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UW SCHADELOOSSTELLING AAN ONS.

De voorwaarden van dit terugbetalingsbeleid bepalen de relatie tussen u (de koper van de software) en een van de bedrijven van de Xsolla-groep (hierna "Xsolla" of 'ons' of 'wij') met betrekking tot de door u aangekochte software. Welk bedrijf van de Xsolla-bedrijvengroep partij is in dit terugbetalingsbeleid, zoals afgesloten met een bepaalde gebruiker, is afhankelijk van de gekozen betalingsmethode. De naam en het wettelijke adres van het bedrijf van Xsolla dat deel uitmaakt van het terugbetalingsbeleid worden weergegeven op de betaalpagina nadat u een betalingsmethode hebt gekozen. Bovendien worden de naam en het adres van het betreffende bedrijf vermeld op de bon die aan de gebruiker wordt verstrekt na betaling van de aankoop.

Onze producten

Xsolla levert u software door middel van downloads via het internet. U kunt de volgende producten van Xsolla kopen: a) vooruitbestelling, b) abonnement, c) toegang tot de game (via een sleutel of een geregistreerd gameaccount), d) in-gamevaluta, e) in-game-item, f) premiumaccount (samen de software genoemd).

Levering

We beginnen met de verwerking van uw bestelling nadat uw aankoop is goedgekeurd. Betalingen worden in de regel meteen verwerkt (maar dit kan 2-5 dagen duren) om te voltooien, afhankelijk van uw betalingswijze. Zodra uw betaling verwerkt is, wordt u (zo mogelijk) een e-mail ter bevestiging gestuurd, naar het door u in uw account opgegeven e-mailadres of hetgene dat door de game aan ons is verstrekt.

Deze bevestigingsmail dient als uw elektronische aankoopbon en bevat informatie over uw aankoop.

Fraudepreventie

Wij kijken uit naar alle gevallen van fraude. We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze servers te weigeren als we vaststellen dat onze diensten illegaal zijn gebruikt of enige andere actie die gericht is op het verkrijgen van de software waarop de gebruiker geen aanspraak kan maken. Gebruikers van wie de accounts zijn gebannen, hebben geen recht op teruggave van de aangekochte software of enige andere terugbetaling.

Teruggave- en terugbetalings- procedure

Wij staan achter onze software en uw tevredenheid ermee is belangrijk voor ons. In het geval dat u de software hebt aangeschaft en er iets fout is gegaan (zoals hieronder beschreven), betalen wij altijd uw geld terug.

We willigen verzoeken om terugbetaling in om de volgende redenen:

  • Software niet ontvangen van Xsolla. In dit geval raden we aan contact op te nemen met onze klantenservice via https://help.xsolla.com/ met uw betalings-ID. Claims wegens het niet leveren moeten binnen drie dagen na de aankoopdatum schriftelijk bij onze klantenservice worden ingediend. Onze klantenservice zal contact opnemen met de gameontwikkelaar en de niet-levering van de software verifiëren. Als de software niet werd geleverd, wordt er een terugbetaling uitgevoerd of wordt er een tegoed voor de software aangeboden. Als het verzoek om terugbetaling later wordt ingediend, wordt de software als ontvangen en (of) gedownload beschouwd;
  • Vooruitbestellingen waarbij nog geen inhoud is afgeleverd. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice via https://help.xsolla.com/ met uw betalings-ID tot de dag van de release van de game;
  • Aankoop van in-game valuta per ongeluk. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice via https://help.xsolla.com/ en er zal een terugbetaling uitgevoerd worden zolang de valuta in de game niet is ingewisseld;
  • U hebt per ongeluk een dubbele aankoop gedaan. Neem in dit geval contact op met klantenservice via https://help.xsolla.com/. Er wordt restitutie verleend voor de dubbele aankoop mits deze binnen vijf minuten na de laatste transactie voor hetzelfde artikel is gedaan en dit item niet is ingewisseld/gebruikt. Restitutie is niet van toepassing op sleutels voor games, waarbij voor elke transactie een afzonderlijke sleutel wordt verstrekt (krachtens artikel 6 (m) Richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EU);
  • U bent vergeten een abonnement te deactiveren en dit werd op regelmatige basis in rekening gebracht. Er wordt een terugbetaling verleend voor de eerste verlenging zolang u contact hebt opgenomen met onze klantenservice via https://help.xsolla.com/ binnen de 48 uur na het overmaken van fondsen voor het abonnement.
  • U bent van gedachten veranderd of hebt besloten dat de software niet langer nodig is (afkoelperiode). In het geval dat u de Software hebt gedownload, moet u deze verwijderen en bevestigen dat u dit op ons verzoek hebt gedaan op de manier die hieronder wordt beschreven. Bepaalde goederen kunnen vanwege hun aard niet tijdens de afkoelingsperiode worden geretourneerd, namelijk: abonnement (verlenging, behalve bij geval van verlenging per vergissing), in-game-items (skins, boosters), toegangssleutels voor games, in-game valuta dat werd ingewisseld (op grond van artikel 6 (m) Richtlijn Consumentenrechten (2011/83 / EU). Als u problemen hebt met dit soort software, neem dan binnen 14 dagen na de aankoopdatum contact op met onze klantenservice via # HELP #. We zullen ons best doen om het probleem op te lossen.

We kunnen aanvragen voor terugbetaling binnen 180 dagen na de aankoop accepteren en verwerken. Terugbetalingsverzoeken na deze periode worden niet geaccepteerd.

De volgende redenen WORDEN NIET GEACCEPTEERD bij een verzoek om restitutie:

  • Aangeschafte software was niet compatibel met een bestaande installatie . Houd er rekening mee dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen en daarom niet voldoen aan verzoeken tot terugbetaling/teruggave/omruiling op basis van incompatibiliteit van onze software met software van derden (plug-ins, add-ons, modules, zoekmachines, scripts, uitbreidingen etc.) die niet zijn gespecificeerd als compatibel in een beschrijving die beschikbaar is op de voorbeeldpagina van elk van deze. We garanderen niet dat de software compatibel is met programma's van derden en we bieden geen ondersteuning voor toepassingen van derden;
  • Algemene verklaringen die geen echte klacht zijn. Bijvoorbeeld: "Niet wat ik in gedachten had" of "Ik kan dit niet gebruiken". Als u niet begrijpt hoe de software werkt, stel uw vragen dan aan onze klantenservice via https://help.xsolla.com/. Als u de aard van de software die u gaat aanschaffen nog steeds niet begrijpt, koop deze dan niet;
  • Nalaten uw software te gebruiken als deze laatste al geopend is. Bijvoorbeeld, de software kopen, deze openen, maar vervolgens weigeren om hem te gebruiken, met opmerkingen zoals "Ik ben van gedachten veranderd", "Het is niet wat ik wil", etc. is geen aanvaardbare reden voor een verzoek om terugbetaling. Koop alleen als u de software daadwerkelijk wilt gebruiken;
  • Gekochte software functioneerde niet zoals verwacht. Hoewel alle software voorafgaand aan de release grondig wordt getest, kunnen er onverwachte fouten optreden. Dergelijke problemen moeten rechtstreeks aan de verkoper worden gemeld. Houd er rekening mee dat de leverancier tijdelijke toegang tot uw server kan vragen om het probleem te identificeren en op te lossen. Als u dergelijke toegang niet tijdig verstrekt, wordt dit probleem mogelijk met vertraging opgelost.

In sommige gevallen kan Xsolla het probleem zelf oplossen, maar alleen als we over het probleem directe instructies van de leverancier hebben. Neem contact op met onze klantenservice viahttps://help.xsolla.com/

Terugbetalings- termijnen

Terugbetalingen van Xsolla worden uitgevoerd via de betaalmethode die is gebruikt om de oorspronkelijke aankoop te doen. Terugbetaling nemen verschillende hoeveelheden tijd in beslag, afhankelijk van hoe u hebt betaald.
Meestal duurt een teruggave 2-10 dagen, maar voor bepaalde betaalmethoden kan dit tot 45 dagen duren.

Houd er rekening mee dat niet alle betalingssystemen waarmee we samenwerken, terugbetalingen ondersteunen. In het geval dat het betalingssysteem waarmee u de betaling hebt gedaan geen restituties ondersteunt, crediteren wij het terugbetalingsbedrag naar uw Xsolla-saldo dat u dan kunt toepassen op uw volgende aankoop.

Vertegenwoordigingen en garanties

Xsolla verklaart en garandeert u dat we alle benodigde actie zullen ondernemen om uw probleem te goeder trouw op te lossen. Alle restitutiegeschillen zullen worden onderzocht, rekening houdend met de wetgeving van uw land.

Naleving

De verplichtingen van Xsolla zijn onderworpen aan bestaande wetgeving en juridische procedures. Xsolla kan voldoen aan verzoeken van wetshandhavers of verzoeken met betrekking tot regelgeving of handhaving, ongeacht een tegenstrijdige termijn.

Diversen

U moet al uw teruggaveverzoeken voorzien van gedetailleerde en gegronde redenen waarom u een terugbetaling aanvraagt. Zorg ervoor dat uw verzoek niet in tegenspraak is met ons teruggavebeleid.
Als u nog vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot ons terugbetalingsbeleid, neem dan voor meer informatie gerust contact op met onze klantenservice via https://help.xsolla.com/.