en

ÅTERBETAL- NINGSPOLICY (SVERIGE)

Välkommen till Xsolla!

OBS! LÄS DENNA ÅTERBETALNINGSPOLICY NOGA INNAN DU LADDAR NER ELLER INSTALLERAR VÅR PROGRAMVARA EFTERSOM DEN PÅVERKAR DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER, ANSVARSBEGRÄNSNING OCH DIN ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT OSS.

Villkoren i denna återbetalningspolicyn reglerar relationen mellan dig (programvarans köpare) och ett företag i Xsolla-koncernen (nedan kallat ”Xsolla” eller ”vi” eller ”oss”) med avseende på ditt köp av programvaran. Vilket företag i Xsolla-företagskoncernen som utgör en part i denna återbetalningspolicy, som ingåtts med en specifik användare, beror på vilken betalningsmetod som valts. Namn och rättslig adress till det Xsolla-företag som är part i återbetalningspolicyn visas på betalningssidan efter att du väljer en betalningsmetod. Dessutom anges namn och adress till aktuellt företag på kvittot som användaren får efter köpet.

Våra produkter

Xsolla tillhandahåller programvara som endast levereras genom nedladdning via internet. Du kan köpa följande produkter hos Xsolla: a) förhandsbeställning, b) prenumeration, c) tillgång till spelet (via nyckel eller registrerat spelkonto), d) spelvaluta, e) spelvaror eller f) premiumkonto (tillsammans kallade ”programvaran”).

Leverans

Vi börjar behandla din beställning när ditt köp har godkänts. Beställningar slutbehandlas vanligen omedelbart (men kan ta upp till 2–5 dagar) beroende på betalningsmetod. När din beställning har behandlats skickar vi en e-postbekräftelse (om möjligt) till den e-postadress som du har angett på ditt personliga konto eller som vi har erhållit från spelet.

Denna e-postbekräftelse fungerar som ditt elektroniska inköpskvitto och innehåller information om ditt köp.

Bedrägeri- bekämpning

Vi är uppmärksamma på alla tecken på bedrägerier. Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till våra servrar om vi upptäcker olaglig användning av våra produkter eller andra handlingar som syftar till att erhålla programvara som användaren inte har rätt till. Observera att användare vars konton stängs inte har rätt att lämna tillbaka programvara som köpts eller rätt till andra återbetalningar.

Rutiner för retur och återbetalning

Vi står bakom vår programvara och att du är nöjd med den är viktigt för oss. Om du köpte produkten och något gick fel (som beskrivs nedan), kommer vi alltid att betala tillbaka dina pengar.

Vi GODTAR återbetalningsförfrågningar av följande orsaker:

  • Du har inte fått programvaran från Xsolla. I detta fall rekommenderar vi att du kontaktar kundtjänst på https://help.xsolla.com/ med ditt betalnings-id. Anspråk på utebliven leverans måste lämnas skriftligt till vår kundtjänst inom 3 dagar från inköpsdatumet. Vår kundtjänst kontaktar spelutvecklaren och verifierar att programvaran inte har levererats. Om programvaran inte levererades erbjuds en återbetalning eller kredit för programvaran. Om återbetalningsförfrågan inkommer senare anses programvaran ha mottagits och (eller) laddats ner.
  • Du har gjort en förhandsbeställning där inget innehåll har levererats ännu. I detta fall kan du kontakta vår kundtjänst på https://help.xsolla.com/ med ditt betalnings-id fram till lanseringsdagen.
  • Du har gjort ett oavsiktligt köp av spelvaluta. I detta fall kan du kontakta vår kundtjänst på https://help.xsolla.com/ så ges en återbetalning förutsatt att spelvalutan inte har lösts in.
  • Du har gjort ett oavsiktligt dubblettköp. I detta fall kan du kontakta vår kundtjänst på https://help.xsolla.com/. En återbetalning ges för dubblettköpet förutsatt att det har gjorts inom 5 minuter från den senaste transaktionen av samma vara och varan inte har lösts in/använts. Återbetalning gäller inte för spelåtkomstnycklar, där en separat nyckel ges för varje transaktion (enligt artikel 6.m i konsumenträttsdirektivet (2011/83/EU)).
  • Du har glömt att inaktivera en prenumeration och debiterats en regelbunden betalning. En återbetalning ges för den första förnyelsen så länge du kontaktar vår kundtjänst på https://help.xsolla.com/ inom 48 timmar från debiteringen av prenumerationen.
  • Du har ändrat dig eller bestämt dig för att programvaran inte längre krävs (avkylningsperiod). Om du har laddat ner Programvaran måste du radera den och bekräfta att du har gjort det på vår begäran på det sätt som anges nedan. Vissa varor kan inte returneras under avkylningsperioden på grund av deras natur, nämligen: prenumeration (förnyelse, förutom förnyelse av misstag), saker i spel (skins, boosters), spelåtkomstnycklar, spelvaluta som har blivit inlämnad (enligt artikel 6 (m) direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU). Om du har något problem  av detta slag med programvaran, vänligen kontakta vår kundsupport på https://help.xsolla.com/ inom 14 dagar efter dagen då du köpte programvaran. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa problemet.

Vi godtar och behandlar återbetalningsförfrågningar som sker inom 180 dagar efter köpet. Efter denna tidsperiod godtas inga återbetalningsförfrågningar.

Följande utgör ICKE GODTAGBARA skäl till en återbetalningsbegäran:

  • En programvara som köptes var inte kompatibel med en befintligt konfiguration. Observera att vi inte har något ansvar och därmed inte tillmötesgår återbetalnings-, retur- eller bytesförfrågningar med motiveringen att vår programvara inte var kompatibel med en programvara från tredje part (t.ex. pluginprogram, tillägg, moduler, sökmotorer, skript eller filnamnstillägg) utöver sådan som anges vara kompatibel i en beskrivning som är tillgänglig på förhandsvisningssidan för varje program. Vi garanterar inte att programvaran är fullständigt kompatibel med programvara från tredje part, och vi tillhandahåller inte support för program från tredje part.
  • Allmänna påståenden som inte utgör ett faktiskt klagomål. Exempel: ”inte vad jag väntade mig” eller ”jag kan inte använda den”. Om du inte förstår hur programvaran fungerar ska du fråga vår kundtjänst på https://help.xsolla.com/. Om du fortfarande inte förstår hur programvaran du har tänkt köpa fungerar ska du inte köpa den.
  • Att inte använda din programvara om du redan har öppnat den. Exempel: Att köpa programvaran och öppna den men sedan inte använda den med motiveringar såsom ”jag ändrade mig” eller ”inte vad jag väntade mig” utgör inte en godtagbar anledning att begära återbetalning. Köp programvaran bara om du faktiskt vill använda den.
  • En programvara du köpte fungerade inte som väntat. All programvara testas omsorgsfullt före lansering, men oväntade fel kan inträffa. Sådana problem ska rapporteras direkt till försäljaren. Observera att försäljaren kan begära tillfällig åtkomst till din server för att hitta och åtgärda problemet. Om du inte ger sådan tillgång inom rimlig tid kan detta leda till att problemets lösning fördröjs.

I vissa fall kan Xsolla lösa problemet själva, men endast med direkta instruktioner för problemet från säljaren. Kontakta vår kundtjänst på https://help.xsolla.com/.

Tidsfrister för återbetalning

Återbetalningar från Xsolla utförs med den betalningsmetod som användes vid det ursprungliga köpet. Återbetalningar tar olika länge beroende på hur du betalade.
En återbetalning tar vanligen 2–10 dagar, men kan ta upp till 45 dagar för vissa betalningsmetoder.

Observera att alla betalningssystem som vi samarbetar med inte har stöd för återbetalningar. Om betalningssystemet som du betalade med inte har stöd för återbetalning krediterar vi återbetalningsbeloppet till ditt Xsolla-saldo, och du kan då använda det vid ditt nästa köp.

Intyganden och garantier

Xsolla intygar och garanterar att vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att lösa ditt problem i god tro. Alla återbetalningstvister utreds med hänsyn till lagstiftningen i ditt land.

Verkställande

Xsollas skyldigheter regleras i befintliga lagar och rättsprocesser och Xsolla kan tillgodose förfrågningar eller krav från polis eller myndigheter oaktat eventuella villkor som strider mot detta.

Diverse

Du bör bifoga detaljerade och motiverade anledningar till varför du begär en återbetalning till varje återbetalningsbegäran. Kontrollera att din begäran inte står i strid med vår återbetalningspolicy.
Om du har ytterligare frågor eller funderingar som rör vår återbetalningspolicy är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på https://help.xsolla.com/ för mer information.