en

RETNINGSLINJER FOR REFUSJON (NORGE)

Velkommen til Xsolla!

VIKTIG: LES DISSE REFUSJONSVILKÅRENE NØYE FØR DU LASTER NED ELLER INSTALLERER PROGRAMVAREN, DA DE PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRAVIKELSE AV RETTIGHETER, ANSVARSBEGRENSNING OG DIN SKADESLØSHOLDELSE OVERFOR OSS.

Vilkårene i disse refusjonsvilkårene styrer forholdet mellom deg (kjøper av programvaren) og et av selskapene i Xsolla-gruppen (heretter «Xsolla» eller "us" or "we") i forbindelse med ditt kjøp av Programvaren. Hvilket selskap i Xsolla-gruppens selskaper som er part i disse refusjonsvilkårene, inngått med en bestemt bruker, avhenger av den valgte betalingsmåten. Navnet og den juridiske adressen til det firmaet fra Xsolla som er part i disse refusjonsvilkårene, vises på betalingssiden siden etter at du har valgt en betalingsmåte. I tillegg vil navnet og adressen til det aktuelle selskapet angis på kvitteringen brukeren får etter betaling av kjøpet.

Våre produkter

Xsolla leverer en programvare til deg gjennom nedlasting på Internett. Kun du kan kjøpe følgende produkter fra Xsolla: a) forhåndsbestilling, b) abonnement, c) tilgang til spillet (enten gjennom en kode eller registrert spillkonto), d) spillvaluta, e) spillgjenstander, f) premium-konto (samlet «Programvaren»).

Levering

Vi vil behandle ordren din etter at kjøpet ditt er godkjent. Bestillinger behandles vanligvis øyeblikkelig (men kan ta opptil 2-5 dager) men er avhengig av betalingsmåten din. Når bestillingen din er behandlet, sender vi deg en bekreftelse på e-post (hvis mulig), ved å bruke e-postadressen du har oppgitt til oss i den personlige kontoen din eller som gitt til oss gjennom spillet.

Denne e-post-bekreftelsen vil utgjøre din elektroniske kvittering og inneholde informasjon om kjøpet ditt.

Svindel- forebygging

Vi er oppmerksomme på opplysninger vi får om mulig svindel. Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til våre servere hvis vi fastslår at tjenestene våre blir brukt ulovlig, eller andre handlinger forekommer som er ment å få tilgang til Programvaren som brukeren ikke har rett til. Merk at brukere som har blitt utestengt ikke har rett til å kreve retur av kjøpt Programvare eller annen refusjon.

Prosedyre for returer og refusjoner

Vi støtter Programvaren vår og vi er opptatt av at du skal bli fornøyd. Dersom du har kjøpt Programvaren og noe gikk galt (som beskrevet under), vil vi alltid refundere deg pengene dine.

Vi GODKJENNER refusjoner på forespørsel fra deg av følgende årsaker:

  • Programvare ikke mottatt fra Xsolla. I slike tilfeller anbefaler vi at du kontakter vår Kundestøtte på https://help.xsolla.com/ med betalingsnummeret ditt. Krav knyttet til manglende levering må sendes skriftlig til vår Kundestøtte senest 3 dager etter at kjøpet er gjennomført. Kundestøtte hos oss vil ta kontakt med spillutvikleren og bekrefte at Programvaren ikke er levert. Dersom Programvaren ikke er blitt levert, vil det utstedes en refusjon eller kreditt for Programvaren. Dersom en refusjonsforespørsel gis senere, vil Programvaren anses for å være mottatt og/(eller) lastet ned.
  • Forhåndsbestillinger der innhold enda ikke er levert. I dette tilfelle må du kontakte Kundestøtte på https://help.xsolla.com/ med betalingsnummeret ditt frem til datoen spillet slippes.
  • Kjøp av spillvaluta ved en feil. I dette tilfellet, må du kontakte Kundestøtte på https://help.xsolla.com/ og refusjon vil utstedes så lenge spillvalutaen ikke er innløst.
  • Du gjennomførte ett duplisert kjøp ved et uhell. Her må du kontakte vår Kundestøtte på https://help.xsolla.com/. En refusjon vil utstedes for det dupliserte kjøpet, gitt at det er gjennomført innen 5 minutter etter siste transaksjon for samme produkt, og produktet ikke er innløst/brukt. Refusjoner gjelder ikke for tilgangskoder til spillet, hvor en separat kode gis for hver transaksjon (som anvist i Artikkel 6(m) i EU-direktivet for forbrukerrettigheter (2011/83/EU).
  • Du glemte å avslutte et abonnement og har blitt belastet regelmessig over tid. En refusjon vil gis for den første fornyelsen, så lenge du har kontaktet Kundestøtte på https://help.xsolla.com/ innen 48 timer etter du ble debitert for kostnaden med abonnementet.
  • Du har forandret mening eller bestemt deg for at Programvaren ikke lenger er nødvendig (nedkjølingsperiode). Hvis du har lastet ned Programvaren, må du slette den og bekrefte at du har gjort dette etter anmodning fra oss, på måten angitt under. Visse varer kan ikke returneres i nedkjølingsperioden på grunn av produktets natur, hovedsakelig: Abonnement (fornyelse, med unntak av fornyelse ved en feil), spillgjenstander (temastiler, styrkere), koder for spilltilgang, innløst spillvaluta (etter Artikkel 6(m) i EU-direktivet for forbrukerrettigheter (2011/83/EU). Hvis du har problemer med disse typene av Programvare må du kontakte Kundestøtte på https://help.xsolla.com/ innen 14 dager etter du kjøpte Programvaren. Vi vil gjøre vårt ytterste for å løse problemet.

Vi kan ta imot og behandle refusjonsforespørsler innen 180 dager etter kjøpet. Ingen refusjonsforespørsler aksepteres etter denne tidsperioden.

Følgende er IKKE GODKJENT for forespørsel om refusjon:

  • En kjøpt Programvare, var ikke kompatibel med en eksisterende innstilling. Merk at vi ikke tar ansvar for, og derfor oppfyller vi heller ikke refusjon/returer/bytteforespørsler basert på, manglende kompabilitet av Programvaren med programvare fra tredjeparter (plug-in, tillegg, moduler, søkemotorer, skript, utvidelser, osv.) utover de som er spesifisert som kompatible i en beskrivelse tilgjengelig på forhåndsvisningen for hver. Vi garanterer ikke at Programvaren vil være kompatibel på alle områder med tredjepartsprogrammer, og vi støtter ikke tredjepartsapplikasjoner.
  • Generelle henvendelser som ikke er faktiske klager. For eksempel, «ikke som jeg forventet» eller «jeg kan ikke bruke det». Hvis du ikke forstår hvordan Programvaren fungerer, må du stille spørsmål til Kundestøtte på https://help.xsolla.com/. Hvis du fremdeles ikke forstår den Programvaren du skal kjøpe, så må du ikke kjøpe den.
  • Manglende oppfølging av Programvaren hvis den siste allerede er benyttet. For eksempel, hvis du har kjøpt Programvaren, fått tilgang, men nekter å bruke den med kommentarer som, «det var ikke det jeg trengte», osv. er ikke dette en godtatt grunn for refusjon. Du må kun kjøpe Programvaren hvis du ønsker å bruke den.
  • En kjøpt Programvare fungerte ikke som forventet. Selv om Programvaren er testet grundig før lansering, kan det oppstå uventede feil.Slike saker må rapporteres direkte til leverandøren Merk at leverandøren kan be om midlertidig tilgang til serveren for å identifisere og fikse feilen. Dersom leverandøren ikke får slik tilgang innen rimelig tid, kan det føre til en forsinket løsning på problemet.

I noen tilfeller kan Xsolla løse problemet på egenhånd, men kun når vi har direkte instruksjoner om saken fra leverandøren. Kontakt Kundestøtte på https://help.xsolla.com/.

Tidslinjer for refusjoner

Refusjoner fra Xsolla utstedes til betalingsmåten som er brukt til det opprinnelige kjøpet. Refusjoner kan ta noe tid, avhengig av betalingsmåten du brukte.
Vanligvis tar refusjoner 2-10 dager, men kan ta opptil 45 dager for visse betalingsmåter.

Merk at visse betalingssystemer vi opererer med ikke støtter refusjoner. Dersom et betalingssystem du har brukt ikke støtter refusjoner, vil vi kreditere refusjonsbeløpet til Xsolla-saldoen din, som du kan benytte til ditt neste kjøp.

Representasjon og garanti

Xsolla representerer og garanterer at vi vil gjøre vårt ytterste for å løse saken din i god tro. Alle tvister om refusjoner vil granskes i samsvar med lovgivningen i landet ditt.

Håndhevelse

Xsollas forpliktelser er underlagt eksisterende lover og rettslige prosesser, og Xsolla kan måtte etterleve håndhevelse eller regulatoriske henvendelser eller krav til tross for vilkår som fastsetter det motsatte.

Diverse

Du bør underbygge alle refusjonsforespørsler med detaljerte og solide årsaker til hvorfor du søker om refusjon. Påse at forespørselen din ikke motstrider refusjonsvilkårene våre.
Hvis du har andre spørsmål eller bekymringer knyttet til refusjonsvilkårene, kan du ta kontakt med Kundestøtte på https://help.xsolla.com/ for mer informasjon.