en

KORVAUS-KÄYTÄNTÖ (SUOMI)

Tervetuloa Xsollan sivustolle!

TÄRKEÄTÄ: LUE TÄMÄ KORVAUSKÄYTÄNTÖÄ KOSKEVA TIEDOTE HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON LATAAMISTA JA ASENTAMISTA, KOSKA SE KOSKEE LAILLISIA OIKEUKSIASI JA VELVOLLISUUKSIASI, MUKAAN LUKIEN OIKEUKSISTA LUOPUMISTA, KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITTUMISTA SEKÄ OMAA KORVAUSVELVOLLISUUTTASI MEITÄ KOHTAAN, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA.

Tässä korvauskäytäntöä koskevassa tiedotteessa määritetyt ehdot koskevat asiakkaan (ohjelmiston ostajan) ja jonkin Xsolla-ryhmän yrityksen (jäljempänä "Xsolla" tai me tai meitä jne.) välistä liikesuhdetta liittyen ohjelmiston ostoon. Se, mikä Xsolla-yritysryhmän yrityksistä on tämän, tiettyyn käyttäjään liittyvän korvauskäytännön osapuoli, riippuu valitusta maksutavasta. Korvauskäytännön osapuolena toimivan Xsolla-yrityksen nimi ja virallinen osoite näkyvät kuitissa, joka annetaan käyttäjälle tavaran maksamisen jälkeen.

Tuotteemme

Xsolla tarjoaa asiakkaalle ohjelmiston, joka toimitetaan internetin kautta ladattavana tiedostona. Xsollalta voi ostaa seuraavia tuotteita: a) ennakkotilaus, b) tilaus, c) pelin käyttöoikeus (käyttö koodilla tai rekisteröitävällä pelitilillä), d) pelissä käytettävää valuuttaa, e) pelissä käytettävä kohde, f) premium-tili (yhteisnimityksellä "ohjelmisto").

Toimitus

Aloitamme asiakkaan tilauksen käsittelyn oston hyväksymisen jälkeen. Tilaukset käsitellään tavallisesti välittömästi (mutta käsittelyssä voi kestää 2—5 päivää) riippuen valitusta maksutavasta. Kun tilaus on käsitelty, lähetämme asiakkaalle sähköpostivahvistuksen (jos mahdollista) käyttäen asiakkaan meille henkilökohtaisella tilillään ilmoittamaa sähköpostiosoitetta tai pelin meille lähettämää sähköpostiosoitetta.

Kyseinen vahvistussähköposti toimii asiakkaan sähköisena kuittina. Se sisältää ostoa koskevia tietoja.

Petosten ennalta- ehkäiseminen

Kiinnitämme huomiota kaikkiin petoksiin liittyviin seikkoihin. Pidätämme oikeuden kieltää palvelintemme käytön, mikäli havaitsemme tuotteidemme laitonta käyttöä tai muita toimia, jotka tähtäävät sellaisen ohjelmiston hankkimiseen, johon käyttäjällä ei ole oikeutta. Huomaa, että käyttäjillä, joiden tilit on asetettu käyttökieltoon, ei ole oikeutta saada palauttaa ostamaansa ohjelmistoa eikä saada muutakaan korvausta.

Palautukset ja korvausmenettely

Seisomme ohjelmistojemme takana, ja asiakkaiden tyytyväisyys on meille tärkeätä. Jos asiakas ostaa meiltä ohjelmiston, ja jokin menee vikaan (kuten on kuvattu alla), palautamme asiakkaalle aina hänen rahansa.

Kunnioitamme asiakkaan maksunpalautuspyyntöä, kun pyyntö perustuu seuraaviin syihin:

  • Ohjelmistoa ei ole saatu Xsollalta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, https://help.xsolla.com/, ja ilmoittaa maksutunnus. Toimittamatta jättämisestä johtuvat korvausvaatimukset on lähetettävä asiakaspalveluumme kirjallisesti 3 päivän kuluessa ostopäivästä. Asiakaspalvelumme ottaa sitten yhteyttä pelitaloon ja vahvistaa ohjelmiston toimittamatta jättämisen. Jos ohjelmistoa ei ole toimitettu, siitä annetaan maksunpalautus tai hyvitys ohjelmistoa varten. Jos palautuspyyntö esitetään myöhemmin, ohjelmisto katsotaan toimitetuksi ja (tai) ladatuksi.
  • Ennakkotilaukset, joiden osalta mitään sisältöä ei ole vielä toimitettu. Tässä tapauksessa on otettava yhteyttä asiakaspalveluumme, https://help.xsolla.com/, ja ilmoitettava maksutunnus pelin julkaisemispäivään mennessä.
  • Pelissä käytettävää valuuttaa on ostettu vahingossa. Tässä tapauksessa on otettava yhteyttä asiakaspalveluumme, https://help.xsolla.com/, jolloin myönnämme maksunpalautuksen sillä edellytyksellä, että pelissä käytettävää valuutta ei ole lunastettu.
  • Asiakas on vahingossa ostanut tuotteen kahteen kertaan. Tässä tapauksessa on otettava yhteyttä asiakaspalveluumme, https://help.xsolla.com/. Myönnämme maksunpalautuksen toisesta kappaleesta sillä edellytyksellä, että se on ostettu 5 minuutin kuluessa saman tuotteen edellisestä ostosta ja että tätä tuotetta ei ole vielä lunastettu tai käytetty. Maksunpalautusperiaatetta ei sovelleta pelien käyttökoodeihin tilanteissa, joissa jokaista maksutapahtumaa varten ilmoitetaan erillinen koodi (kuluttajanoikeusdirektiivin 2011/83/EU artiklan 6 (m) nojalla).
  • Asiakas on unohtanut lopettaa tilauksensa ja häneltä on veloitettu maksut säännöllisesti. Maksunpalautus myönnetään tilauksen ensimmäisestä jatkamiskerrasta sillä edellytyksellä, että asiakas on ottanut yhteyttä asiakaspalveluumme, https://help.xsolla.com/, 48 tunnin kuluessa siitä, kun häntä on veloitettu tilauksesta.
  • Asiakas on muuttanut mieltään tai tullut siihen tulokseen, että ohjelmistoa ei enää tarvita (katumisaika). Jos asiakas on ladannut ohjelmiston, hänen on poistettava se ja vahvistettava tehneensä niin pyynnöstämme alla esitetyllä tavalla. Tiettyjä tuotteita ei voida palauttaa katumisajan kuluessa johtuen niiden luonteesta. Tällaisia tuotteita ovat tilaus (tilauksen uusiminen, lukuun ottamatta erehdyksessä tapahtuvaa uusimista), peleissä käytettävät tarvikkeet (varusteiden ulkomuoto, tehosteet), pelien käyttökoodit sekä pelien sisäinen valuutta, joka on lunastettu (kuluttajanoikeusdirektiivin 2011/83/EU 6 artiklan (m) kohdan nojalla). Jos asiakkaalla on ongelmia tämäntyyppisten ohjelmien kanssa, hänen tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, https://help.xsolla.com/, 14 päivän kuluessa ohjelmiston ostamispäivästä. Teemme parhaamme ongelman ratkaisemiseksi.

Voimme hyväksyä ja käsitellä maksunpalautuspyyntöjä 180 päivän kuluessa ostopäivästä. Mainitun jakson jälkeen maksunpalautuspyyntöjä ei enää hyväksytä.

Seuraavat syyt EIVÄT OLE HYVÄKSYTTÄVIÄ palautuspyyntöjä:

  • Se, että ostettu ohjelmisto ei ole yhteensopiva olemassa olevan järjestelmän kanssa. Huomaa, että meillä ei ole vastuuta ohjelmiston yhteensopivuudesta muun valmistajan ohjelmiston kanssa (mukaan lukien liitännäiset, lisäosat, moduulit, hakukoneet, skriptit, laajennukset jne.) muutoin kuin mitä on määritelty kunkin tuotteen esikatselusivun kuvauksessa, emmekä siten hyväksy tähän liittyviä korvaus-, palautus- tai vaihtopyyntöjä. Emme takaa ohjelmiston täyttä yhteensopivuutta minkään muun valmistajan ohjelman kanssa emmekä anna tukea muiden valmistajien sovellusten suhteen.
  • Yleiset väittämät, jotka eivät ole varsinaisia valituksia. Esimerkkejä: "se ei ollut sitä, mitä luulin" tai "en voi käyttää tätä". Ellei asiakas ymmärrä, miten ohjelmisto toimii, hänen tulee esittää kysymyksensä asiakaspalveluumme, https://help.xsolla.com/. Ellei hän senkään jälkeen ymmärrä sen ohjelmiston ominaisuuksia, jonka hän on aikeissa ostaa, hänen ei pidä ostaa sitä.
  • Haluttomuus käyttää ohjelmistoa, jos sitä on jo alettu käyttää. Esimerkkejä: asiakas ostaa ohjelmiston, alkaa käyttää sitä, mutta sitten kieltäytyy käyttämästä sitä sanoen "muutin mieltäni", "se ei ole sitä, mitä halusin" tms. Nämä eivät ole hyväksyttäviä syitä korvauksen saamiseksi. Ohjelmisto tulee ostaa vain silloin, kun sitä todella halutaan alkaa käyttää.
  • Ostettu ohjelmisto ei toimi odotetulla tavalla. Siitä huolimatta, että kaikki ohjelmistot testataan huolellisesti ennen niiden julkaisemista, niissä saattaa ilmetä odottamattomia virheitä. Tällaisista ongelmista on ilmoitettava suoraan myyjälle. Tällöin on huomattava, että myyjä voi pyytää saada käyttää asiakkaan palvelinta tilapäisesti ongelman korjaamiseksi. Kykenemättömyys antaa tilaisuus tällaiseen käyttöön voi johtaa ongelman ratkaisemisen pitkittymiseen.

Joissain tapauksissa Xsolla voi ratkaista ongelman itse, mutta vain silloin, kun se saa suorat ongelmaa koskevat ohjeet myyjältä. Näissä tapauksissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, https://help.xsolla.com/.

Palautusten aika- rajat

Xsolla maksaa maksunpalautukset tavalla, jolla alkuperäinen hankinta on tehty. Palautuksen saaminen voi kestää eripituisia jaksoja riippuen siitä, miten ostos on maksettu.
Palautuksen saamisessa kestää yleensä 2—10 päivää, mutta tiettyjen maksutapojen kohdalla siinä saattaa kestää jopa 45 päivää.

Huomaa, että kaikki käyttämämme maksujärjestelmät eivät tue palautusten maksamista. Siinä tapauksessa, että asiakkaan käyttämä maksujärjestelmä ei tue maksunpalautuksen suorittamista, hyvitämme palautettavan summan hänen Xsolla-tililleen, jolta hän voi käyttää sitä seuraavan oston yhteydessä.

Lupaukset ja takuut

Xsolla lupaa ja takaa asiakkaalle, että se ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin ongelman ratkaisemiseksi hyvässä uskossa. Kaikki korvauskiistat tutkitaan ottaen huomioon asiakkaan oman maan lainsäädännön.

Lakivaatimusten toimeenpano

Xsollan velvollisuudet ovat olemassa olevien lakien ja oikeudellisten prosessien alaisia, ja Xsolla voi joutua noudattamaan lakivaatimusten toimenpanoa tai viranomaisten pyyntöjä tai vaatimuksia riippumatta mahdollisista vastakkaisista sopimusehdoista.

Muut asiat

Asiakkaan tulee ilmoittaa maksunpalautuspyynnössään yksityiskohtaiset ja perustellut syyt siihen, miksi hän anoo palautusta. Tässä yhteydessä asiakkaan tulee varmistaa, ettei pyyntö ole ristiriidassa korvauskäytäntömme kanssa.
Muut mahdolliset kysymykset ja maksunpalautuskäytäntöömme liittyvät tiedustelut voi lähettää asiakaspalveluumme, https://help.xsolla.com/, joka antaa mielellään lisätietoja.